Meaningful Meetings

Bye bye bullshit met Meaningful Meetings​

Samen zie je alles!

Het zijn roerige tijden. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Veel ontwikkelingen overstijgen verschillende afdelingen of hebben impact op het hele netwerk. Hoe zorg je dat je niets over het hoofd ziet? Hoe betrek je iedereen in één keer? Iedereen praat graag óver elkaar, maar eigenlijk nooit mét elkaar!

Meaningful Meetings

Regelmatig de neuzen dezelfde kant opzetten is hard nodig – en dat bedoel ik letterlijk. In een Meaningful Meeting of Event breng ik op een energieke manier een plenaire dialoog op gang. Iedereen kan meedoen en alles kan – eindelijk? – gezegd worden. Zo ontstaat afstemming tussen mensen, afdelingen of verschillende partijen in een netwerk.

Wat levert Meaningful Meetings op?

 • Saamhorigheid
  • ‘Ik was erbij!’ Of het nou een familieverjaardag is, een concert of een plenaire bijeenkomst van jouw organisatie, een groepsbijeenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel. Je voelt je onderdeel van een geheel en ervaart de kracht van de groep.
  • Iedereen op één lijn
  • Een bijeenkomst waarbij iedereen in de organisatie of een netwerk aanwezig is – van hoog tot laag – levert een enorme bijdrage aan motivatie en identificatie. Iedereen shift tegelijkertijd van oud naar nieuw, je trekt gezamenlijk conclusies en acties zijn direct gestroomlijnd.
 • Snelheid
  • Je kunt sneller inspelen op situaties. Je organisatie wordt flexibeler en wendbaarder.
 • Inspiratie
  • Mensen mogen meedenken over wat belangrijk voor ze is. Over zaken die lekker lopen, maar ook over wat ze dwarszit. Omdat je samen oplossingen zoekt en conclusies trekt, ontstaat per definitie inspiratie. Er wordt iets (met de nieuwe ideeën) gedaan!
 • Actie!
  • Je kent ze wel, meetings waarin eindeloos gepraat wordt. In Meaningful Meetings zoeken we ter plekke oplossingen en koppelen die aan concrete acties. Omdat de essentie op tafel komt, zijn de acties ook onontkoombaar.
 • Impact in de gehele organisatie
  • In een Meaningful Meeting doet iedereen mee! Niet één of enkele afdelingen. Iedereen komt in actie. Daardoor ontstaat momentum om een grote omslag te maken.

Wanneer Meaningful Meetings?

Opdrachtgevers vragen ons vaak Meaningful Meetings te organiseren om:

 • Betekenisvolle ambities te formuleren én te realiseren
 • Een eenduidige visie te ontwikkelen op wat nodig is om met elkaar te werken aan een inspirerende toekomst
 • Te bepalen wie kan én wil bijdragen vanuit eigen inspiratie, natuurlijke kracht en inzet
 • Slim, snel en afdelingsoverstijgend samen te werken
 • Sterk onderling vertrouwen te creëren
 • Te focussen op het behalen van concrete ambities in plaats van op de problemen
 • Bottom-up communicatie aan te jagen, om te weten wat op de werkvloer leeft.

Hoe gaan Meaningful Meetings?

We zetten alle relevante mensen bij elkaar. Of dat nou 10 personen zijn of 1000. Daarbij onderscheiden we:

 • Small meetings: tot 15 mensen
 • Medium meetings: 16 – 49 mensen
 • Large meetings: 50 – 200 mensen
 • Extra Large meetings: 201 – 500 mensen
 • Extra Extra Large meetings: meer dan 500 mensen.

1. Vooraf kraakhelder: Wat is het doel?
Een plenaire dialoog moet je goed voorbereiden. Het wonder gebeurt niet vanzelf. Wat wil het management bereiken en waarom? Vooraf stellen we scherp op het doel en halen we “de bullshit” uit het gesprek. Ook spreken we verschillende mensen en afdelingen om helder te krijgen waar de knelpunten en mogelijkheden zitten. Om welke mensen draait het en wie zetten we bij elkaar om te zorgen voor gerichte en gestructureerde acties? Zo starten we een Meaningful Meeting altijd met een 2-0 voorsprong.

2. Betrekken hele organisatie
Belangrijk uitgangspunt: een Meaningful Meeting is geen “moetje van de baas”. Iedereen krijgt een uitnodiging, maar alleen wie wíl bijdragen aan een thema komt. Vrijwillig. Draagvlak creëren we ook door de praktische organisatie van een meeting binnen je organisatie te laten. Geen externe partij, maar collega’s die collega’s “opwarmen”.

3. De Meaningful Meeting: actie & connectie!
Op de dag zelf modereer ik de dialoog. Stel verhelderende of confronterende vragen, zorg dat discussies kort en to-the-point zijn. Geen statische bijeenkomst met een zaal die luistert naar de mensen op het podium. Iedereen beweegt, denkt mee, stelt vragen en geeft antwoorden. Spelenderwijs verbinden we mensen met elkaar en let the magic happen: uiteindelijk is het één grote, samenhangende club mensen die geïnspireerd aan de slag gaan met wat belangrijk voor ze is!

4. Follow-up voor impact

Na een Meeting houd ik je organisatie graag bij de les. Hoe veranker je de winst, hoe laat je de organisatie maximaal profiteren? Vaak ben ik overbodig: afdelingen en teams gaan zelf geïnspireerd aan de slag met de resultaten. Maar soms is het nodig follow-upsessies te begeleiden – om de winst ook echt te verzilveren.

nl_NL