Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden bijgewerkt.

1. Reinderschonewille.com

Dit zijn de algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst tot het deelnemen aan een cursus tussen een cursist en Reinder Schonewille.

 Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Aanmelding en inschrijving

Artikel 3 – Annulering en tussentijdse opzegging

Artikel 4 – Cursus- en examengeld

Artikel 5 – Betalingsregeling

Artikel 6 – De cursus

Artikel 7 – Auteursrecht

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Slotbepaling

Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

nl_NL